Başarı Hikâyeleri

İstanbul'da 800.000 Nüfusun Elektriği Çöpgazından Üretiliyor

Düzenli depolama sahalarında oluşan depo gazı, sahadan uygun tekniklerle toplanıp değerlendirilmezse, patlayıcı ve yanıcı-parlayıcı özelliğinden dolayı insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşır.