Yayınlarımız

İSTAÇ'ın temel amacı daha yaşanılır bir çevre için sıfır etki yaklaşımı ile özgün çözümler üretmek ve çevre bilinci oluşturmaktır. İşimizin ötesinde kimliğimiz olarak gördüğümüz çevre yönetimi alanında genel bilinci artırmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Bu çabaların bir sonucu olarak atık yönetimi ve enerji verimliliği alanında başucu eseri olabilecek kalitede özgün beş eseri sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Kamu yararını ve sürüdürülebilir çevre yönetimini esas alarak fiyatlarımızı da sabitledik. KODLAB Yayıncılık tarafından dağıtılan kitaplarımızı SATIN AL butonlarına tıklayarak kolayca temin edebilirsiniz. Her kitabı ayrı ayrı alabileceğiniz gibi İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi Set I (İlk 5 Eser) olarak da sipariş edebilirsiniz.

Yayınladığımız bu kitaplarımıza ilave olarak yeni kitap hazırlıklarımız da devam ediyor. Hazırladığımız eserleri yine bu sayfadan sizlere duyuruyor olacağız. Atık yönetimi başta olmak üzere çevre yönetimi alanındaki yeni eserlerimiz için bizi izlemeye devam edin.
 

KOMPOST EL KİTABI (GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI)

İstaç Teknik Kitaplar Serisi #1

Editör: Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK

Türkçe, 269s, Enzo vivit lüx, Kalın Cilt Kapaklı
16,5cm x 24 cm
İstanbul 2015, 2. Basım
ISBN: 978–605–63269–6–7
Satış fiyatı: 25 TL

Bu eser, TÜBİTAK (1007 programı) kapsamında 105G148 numaralı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde Üretilen Kompostun Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Projesi çıktısından üretilmiştir.

Çevre bilincinin artırılması, çevre hassasiyetinin geliştirilmesi ve mevcut bilgilerin aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu eser, İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisinin birinci üyesidir. Toplam 13 bölümden oluşan bu eserde; pratiğe yönelik hızlı ve kolay bilgi edinilmesi hedeflenmiş ve eserin bu içerik ile kompostlaştırma tesisi tasarımı yapan mühendislerin ve tesisleri işleten personelin kullanacağı rehber niteliğinde temel bir Türkçe kaynak olacağı düşünülmüştür. Söz konusu eserin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kütüphaneler, üniversiteler ve çevre sektöründe faaliyet gösteren özel teşebbüsler ile sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerekli teknik yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.


KATI ATIK YÖNETİMİ VE AB UYUMLU UYGULAMALARI

İstaç Teknik Kitaplar Serisi #2

Yazar: Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK

Türkçe, 456s, Enzo vivit lüx, Kalın Cilt Kapaklı
16,5cm x 24 cm
İstanbul 2015, 3. Basım
ISBN: 978–605–63269–3–6
Satış fiyatı: 25 TL

Bu kitap, Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümlerinde okutulan Katı Atık Yönetimi Dersi öğrencileri ile kamu ve özel sektörde çalışan mühendislerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yardımcı Türkçe kaynak olarak hazırlanmıştır. Toplam 10 bölümden oluşan ''Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları'' isimli bu eserde, Kentsel Katı Atık Yönetimi ile ilgili çok sayıda kitap, rapor ve proje incelenerek özellikle AB ile Uyumlu Kentsel Katı Atık Yönetimi konusundaki bilimsel ve teknik esaslar verilmektedir. Kitapta, meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu Türkiye'ye özgü atık üretim ve karakterizasyon verileri ile AB Uyumlu Bölgesel Katı Atık Yönetimi uygulamaları konularına geniş yer verilmiştir. Bu baskıda, bazı bölümlerde veri güncellemeleri yapılmış ve yeni metinler eklenmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için bazı bölümlere problemler ve proje örnekleri ilave edilmiş, kitaba sözlük ve dizin girilmiş, ayrıca ekteki CD' de Atık Depolama Sahası Tasarımı ve Düzensiz Depo Alanı Islahı ile ilgili tipik çizimler verilmiştir. Kitabın Çevre Mühendisliği Lisans öğrencileri ile mühendisler, idareciler ve bilim camiasına faydalı olacağını umuyoruz.


KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ İŞLETİMİ EL KİTABI

İstaç Teknik Kitaplar Serisi #3

HAZIRLAYANLAR:

  • Aydın BARAN
  • Osman A. ARIKAN
  • Şenol YILDIZ
  • İbrahim DEMİR
  • Hasan SARI
  • Mahmut ALTINBAŞ
  • Vahit BALAHORLİ

Türkçe, 120s, Enzo vivit lüx, Kalın Cilt Kapaklı
16,5cm x 24 cm
İstanbul 2015, 1. Basım
ISBN: 978–605–63269–5–0
Satış fiyatı: 25 TL

Bu el kitabı, katı atık düzenli depolama tesisleri işletimi ile ilgili kapsamlı güncel temel bilgi ve uygulamaları, Çevre Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri ile düzenli depolama tesislerini işleten mühendis ve teknikerlerin kullanımına sunmak üzere hazırlanmıştır. Toplam 11 Bölümden oluşan bu eserde kentsel katı atıklar (belediye atıkları) ile tehlikesiz atıkların depolanması amacıyla kurulan II. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinin işletilme esasları ortaya konmuştur. Kitapta başlıca katı atıkların düzenli depolanması genel esasları, düzenli depolama tesisi bağlantı ve tesis içi yolları, atık kontrolü, çalışma alanı yönetimi, atık sıkıştırma, atık uçuşması kontrolü, günlük örtü kullanımı ve tekerlek temizleme, yağmur suyu ve sediment kontrolü, sızıntı suyu kontrolü, depo gazı yönetimi, koku kontrolü, kuş ve hastalık taşıyıcıların kontrolü, yangınlar, iş sağlığı ve güvenliği konuları incelenmiştir.


AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ EL KİTABI

İstaç Teknik Kitaplar Serisi #4

HAZIRLAYANLAR:

  • Volkan ENÇ
  • Dr. Şenol YILDIZ
  • Ahmet E. YILDIRIM

Türkçe, 128s, Enzo vivit lüx, Kalın Cilt Kapaklı
16,5cm x 24 cm
İstanbul 2015, 1. Basım
ISBN: 978–605–63269–4–3
Satış fiyatı: 25 TL

İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisinin bir üyesi olan bu eser, farklı kaynaklarda oluşarak toplama sistemine dâhil olan kağıt-karton, plastik, metal ve cam ambalaj atıkları için biriktirme, toplama-taşıma, ayırma, balyalama ve geri dönüşüm süreçlerini kapsamakta olup çevre mühendisliği bölümü öğrencileri ile belediyelerde ve toplama ayırma tesislerinde görev yapan teknik personelin ihtiyaç duyabileceği teknik bilgileri içerir. Toplam 6 bölümden oluşan bu eserde; ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin mevzuat, ambalaj atıklarının genel özellikleri ve operasyonel tasarım kriterleri konuları, saha uygulamaları üzerinden açıklanmış, malzeme geri kazanım tesislerinde kullanılan ekipmanların özellikleri ve ayırma uygulamaları sürecinde yaşanan işletme problemleri ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca malzeme geri kazanım tesislerinde dikkat edilmesi gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri detaylandırılmıştır.


ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İYİ İŞLETİM PRATİKLERİ

İstaç Teknik Kitaplar Serisi #5

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK

Türkçe, 144s, Enzo vivit lüx, Kalın Cilt Kapaklı
16,5cm x 24 cm
İstanbul 2015, 1. Basım
ISBN: 978–605–63269–2–9
Satış fiyatı: 25 TL

Arıtma tesisleri şehirlerin önde gelen enerji tüketicileri olduğundan bu tesislerde enerjinin verimli kullanılması –sürdürülebilir çevre yönetimi için- bir gerekliliktir. En uygun enerji yönetimi yaklaşımlarının anlatıldığı bu eserin odak noktası atık suyun organik içeriğinden mümkün olduğunca faydalanılması; atık suların bir atık olarak değil bir enerji kaynağı olarak görülmesidir. Arıtma tesislerinde enerjinin doğru yönetimi için en uygun yaklaşımların ele alındığı bu eser, İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisinin beşinci üyesidir. Söz konusu eserin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kütüphaneler, üniversiteler ve çevre sektöründe faaliyet gösteren özel teşebbüsler ile sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerekli teknik yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunmasını temenni eder, ileriye ışık tutma adına bir köprü vazifesi görmesini dileriz.

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa