Çöp Gazından Enerji Üretimi

İSTAÇ olarak çevrenin bugün ve gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden mümkün olduğunca her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Katı atık depolama sahalarımızda depo gazından elektrik üretiyoruz. Karbon salınımını azaltarak hem çevreyi koruyoruz ayrıca ülke ekonomisinede katkı sağlıyoruz.

Detaylı Bilgi

Çöp Gazından Enerji Üretimi

Çöp Gazının Yakılması

Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıklar, zamanla oksijensiz ortamda gerçekleşen mikrobiyal faaliyetler sonucunda çürüyerek stabil hale gelirken diğer taraftan çöp gazı oluşturmaktadır. Düzenli depolama sahalarında oluşan çöpgazı (diğer adıyla depogazı), sahadan uygun tekniklerle toplanıp değerlendirilmezse, patlayıcı ve yanıcı-parlayıcı özelliğinden dolayı insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşımaktadır. Bu riskleri elimine etmek üzere İstanbul’daki düzenli depolama sahalarında oluşan çöp gazlarını kurulu enerji üretim tesislerimizde yakarak değerlendiriyor ve çevreye zarar vermesini önlüyoruz.

Elektrik Üretimi ve Ekonomik Fayda Sağlanması

İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki sırasıyla Odayeri ve Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahalarında oluşan çöp gazını kontrollü olarak yakarak enerji üretiminde kullanılmaktayız. Enerji üretimi çalışmaları çerçevesinde mevcut halde Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda 32 MW, Kömürcüoda’da ise 14 MW olmak üzere 46 MW elektrik enerjisi üretiyoruz. Tamamen çöp gazından elde edilen bu elektrik enerjisi yaklaşık 800.000 nüfusun konut elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. Elektrik üretimi ile elde edilen gelir İstanbul’un şehir temizliği ve diğer atık yönetimi faaliyetlerinde maliyetlerin azaltılması için kullanılmaktadır.

...

Sera Gazı Etkisinin Azaltılması

Çöp gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanı sıra içeriğinde bulunan metan, karbondioksit gazına oranla atmosferde 23 kat daha fazla sera gazı etkisine sahiptir. Çöpgazının enerji tesislerinde yakılması sayesinde elektrik satışı yapılarak ekonomik fayda elde edildiği gibi ek olarak karbon salınımında da azaltım sağlamaktadır. Tesislerimizde kurulu enerji üretim sistemlerinin ekonomik ömürleri içinde yılda ortalama 1,2 milyon ton karbon dioksit karşılığı emisyon azaltımı sağlanması beklenmektedir. Bu azaltım miktarı ise yaklaşık olarak 600.000 aracın trafikte yaydığı karbon emisyonuna tekabül etmektedir.

Hizmet Akışı

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa