Genel Müdürün Mesajı

"Çevre Yönetimi" etkisi itibariyle küresel olan, zaman itibariyle gelecek nesilleri ilgilendiren, çok boyutlu bir mücadeledir.

OSMAN AKGÜL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olarak İSTAÇ, kurulduğu 1994 yılından itibaren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde bir çok yeni uygulamayı hayata geçirmiştir. Teknik bilgi ve birikimi, teknolojik alt yapısı ile başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'miz ile tecrübelerini paylaşmaktadır.

İSTAÇ, atık yönetimi faaliyetleri kapsamında; evsel ve tıbbi atıkların bertarafı, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, inşaat ve hafriyat atıklarının yönetimi, düzenli depolama sahaları kurulumu ve işletilmesi, çöp sızıntı suyu arıtılması, çöp gazından elektrik üretimi, gemilerden ve deniz yüzeyinden atıkların toplanması ve bertarafı, kıyı, ana arter, meydan ve caddelerin temizliği, dere ağzı çamur tarama ve ıslah çalışmaları, organik atıklardan kompost üretimi ve geri kazanımı çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemize kazandırdığımız çevre bilinci ve örnek uygulamalar ile, sürdürülebilir kalkınma çabasında öncü olan İSTAÇ A.Ş. gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinde AB Çevre Mevzuatı ile uyumlu Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planını esas almaktadır. İstanbul için hazırlanan Çevre Yönetimi Stratejik Planı, Ulusal Mevzuatı ve AB direktifleri kapsamında AB uyum sürecindeki hedefleri belirtmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için uygulamaya geçen ve geçmesi planlanan projeler hazırlanırken göz önüne alınan hususlar uygulama önceliğine göre, (Reduction) Kaynağında Atığın Oluşumunu Önleme Ve Azaltma, (Re-Use) Tekrar Kullanım, (Recycling) Geri Dönüşüm, (Recovery) Geri Kazanım ve nihai noktada insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek şekilde (Disposal) Bertaraftır.

"Çevre Yönetimi" merkezi ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan bir konu olmaktan ziyade bireyden başlayarak toplumu ve toplumları ilgilendiren, etkisi itibariyle küresel olan, zaman itibariyle gelecek nesilleri ilgilendiren, çok boyutlu bir mücadeledir.

Osman AKGÜL
İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü

PAYLAŞ
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa