GRUP SAĞLIK SİGORTASI HİZMET ALIM İŞİ (1)

02.09.2015 14:00

İHALE İLANI
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GRUP SAĞLIK SİGORTASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2015/98730
1- İdarenin
a) Adresi : Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 - 230 60 41 Faks: 231 76 14
c) Elektronik posta adresi : istac@istac.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.istac.com.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı : Hizmet alımı - 84 kişisi personel, 75 kişisi eş ve 137 kişisi de çocuk olmak üzere toplam 296 kişi için 1 yıl süreli Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alı,  - Ayrıntılı liste ektedir. 
b) Yapılacağı yer : TÜRKİYE SINIRLARI DAHİLİNDE
c) İşin süresi : 12 (Onİki) aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02 Eylül 2015 Çarşamba günü, saat: 14:00
4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa